Natteravn

Det handler også om at vi sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn slik at barn og unge får en tryggere oppvekst. Som natteravn får du anledning til å diskutere med og lære av andre foreldre. 

Du får et innblikk i dine barns verden utenfor hjemmets trygge vegger og kunnskap om hva de unge er opptatt av. Det er en av grunnene til at natteravnene i dag regnes som Norges største og kanskje viktigste voksenopplæringsprosjekt.                                    Natteravnenes tilstedeværelse bidrar også til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger, og de fleste natteravngrupper samarbeider godt med det lokale politiet. 

Natteravnene regnes i dag som et av Norges største og viktigste voldsforebyggende prosjekt. Natteravnene er ikke et borgervern eller reservepoliti, og de blander seg ikke inn i uroligheter, men kontakter hjelp om nødvendig. Deres tilstedeværelse er ofte nok til å roe ned situasjonen.

http://www.natteravn.no/

Tryg som hovedsamarbeidspartner: Tryg Forsikring er hovedsamarbeidspartner til Natteravnene og stiller med alt nødvendig utstyr og materiell slik at det ikke skal koste noe å være natteravn. Ravnene er også forsikret direkte på vei til og fra, samt under ravning.

Tryg utgjør også sekretariatet for Natteravnene og bistår med praktisk hjelp, råd og veiledning.

 

 

2024 © Vestre Toten frivilligsentral